Polityka plików cookies

Na niniejszej stronie stosowane są pliki cookies jedynie w celu podtrzymania ciągłości połączenia.
Pliki tworzone są automatycznie i mają na celu wymianę informacji czysto technicznych pomiędzy maszynami, bez udziału człowieka.

Pliki nie zawierają informacji osobowych. Nie są wykorzystywane do żadnych innych celów poza wyżej wymienionym, a po przerwaniu połączenia nie są wykorzystywane przez nas system. Nie prowadzimy również żadnych statystyk w oparciu o pliki cookies.

Możesz się o tym przekonać przeglądając zawartość plików magazynowanych przez swoją przeglądarkę.

 

MB Technika, ul.Welecka 22E, 72-006 Mierzyn, Tel: +48 690 511 197, Email: biuro@mbtechnika.pl
by studio-online.pl